Kontakt

Istrail AS
Nordre Kullerød 17, 3241 Sandefjord
(+47) 35 94 87 50
istrail@istrail.com
Fakturainformasjon for leverandører
Morten Langeland
Salg
morten@istrail.com
(+47) 905 73 500
Oddbjørn Buer
Salg / Daglig leder
oddbjorn@istrail.com
(+47) 908 26 800
Wegar Jakobsen
Salg
wegar@istrail.com
(+47) 918 73 890
Frank Engen
Produktsjef
frank@istrail.com
(+47) 905 06 972
Karsten Jørgensen
Registrering / Logistikk
karsten@istrail.com
(+47) 900 87 795
Ronny Nilsen
Marked / Servicesjef
ronny.nilsen@istrail.com
(+47) 979 83 330
Tor Andre Nygård
Delelager
delelager@istrail.com
(+47) 488 41 116
Roar Jensen-Eian
Økonomisjef / CFO
roar@istrail.com
(+47) 905 88 981
Toril Grøtterød
Salgssekretær / Faktura
toril@istrail.com
(+47) 480 83 324
Martin Waskaas
Verkstedansvarlig
martin@istrail.com
(+47) 907 78 036
Anette Nilssen
Regnskap
anette.nilssen@istrail.com
(+47) 476 21 353

Kontakt

Nordre Kullerød 17, 3241 Sandefjord
(+47) 35 94 87 50
istrail@istrail.com
Fakturainformasjon for leverandører

Morten Langeland
Salg
(+47) 905 73 500
morten@istrail.com

Oddbjørn Buer
Salg / Daglig leder
(+47) 908 26 800
oddbjorn@istrail.com

Wegar Jakobsen
Salg
(+47) 918 73 890
wegar@istrail.com

Frank Engen
Produktsjef
(+47) 905 06 972
frank@istrail.com

Karsten Jørgensen
Registrering / Logistikk
(+47) 907 78 036
karsten@istrail.com

Ronny Nilsen
Marked / Servicesjef
(+47) 979 83 330
ronny.nilsen@istrail.com

Tor Andre Nygård
Delelager
(+47) 488 41 116
delelager@istrail.com

Roar Jensen-Eian
Økonomisjef / CFO
roar@istrail.com
(+47) 905 88 981

Toril Grøtterød
Salgssekretær / Faktura
(+47) 480 83 324
toril@istrail.com

Martin Waskaas
Verkstedansvarlig
(+47) 907 78 036
martin@istrail.com

Anette Nilssen
Regnskap
anette.nilssen@istrail.com
(+47) 476 21 353

Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Istrail er underlagt åpenhetslovens bestemmelser om aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger og krav til å gi informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår redegjørelse etter åpenhetsloven finner du her [….].

Forespørsel om hvordan Istrail håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til istrail@istrail.com eller direkte til en representant for selskapet.